פרסומים בעברית

ספרים

מדינה יהודית: הרצל ואתגר הלאומיות

סלע מאיר, 2020

 

מסות

שמרנות איננה ליברליזם

ממשל מוגבל אינו תלוי באימוץ עקרונות תבוניים ליברליים המנותקים מלאום ומסורת
השילוח 17, כסלו תש"ף / דצמבר 2019

הלאומית וחירות המערב

התנ"ך בנה את הסדר המדיני והליברליזם מפרק אותו
השילוח 7, כסלו תשע"ח / דצמבר 2017

המוסר של רועי הצאן

מבוא למוסר הטבעי של המקרא
השילוח 1, תשרי התשע"ז / אוקטובר 2016

היהדות והמדינה המודרנית

מה שלא סיפרו לכם על דת, מדינה ודמוקרטיה
תכלת 23, אביב התשס"ו / 2006

האם הרצל רצה מדינה יהודית?

גם אחרי דה–קונסטרוקציה, התשובה היא עדיין "כן"
תכלת 11, סתיו התשס"ב / 2001

על המהפכה השקטה במערכת החינוך

בצעד חסר תקדים, ביקשה הכנסת לעצור את השימוש בספר לימוד בהיסטוריה. איך הגענו לכאן
תכלת 10, חורף התשס"א / 2001

מדינת היהודים: היובל הבא

תכלת 6, חורף התשנ"ט / 1999

המקור היהודי למסורת האי-ציות המערבית

רעיון האי–ציות לא נולד אצל סוקרטס ואנטיגונה, כפי שמספרים, אלא בתנ"ך, שכפר בעליונותם של חוקים מעשה ידי אדם
תכלת 4, קיץ התשנ"ח / 1998

האל החדש של פלשתין

תכלת 2, אביב התשנ"ז / 1997

מאה שנה ל'מדינת היהודים'

מי זוכר היום את היסודות שעליהם קיווה הרצל להקים את המדינה היהודית?
תכלת 2, אביב התשנ"ז / 1997

עוז לפורענות בטרם תמורה

האידיאולוגיה שבנתה את מדינת ישראל פינתה את מקומה לפוסט-ציונות המקדשת התפרקות מנכסים גשמיים ורוחניים.
תכלת 1, קיץ התשנ"ו / 1996

 

טורים

שבבי היסטוריה

קשה לתרץ מדוע הוציא משרד החינוך ספר לקוי כל כך ללימוד ההיסטוריה