מכון הרצל בירושלים

אף שמדינת ישראל הגיעה בשנים האחרונות לשגשוג חומרי ולעצמה ביטחונית חסרי תקדים בתולדותיה, רבים בארץ וברחבי העולם היהודי מודאגים, ובצדק, בנוגע למצבה בתחומי הרוח. שלל אתגרים רעיוניים ותרבותיים אשר ניצבים כיום בפני עם ישראל, מתמצים בשאלת יסוד אחת: האם ביכולתה של מורשת ישראל להיות מקור ראוי ומוצלח להתמודדות עם אתגרים אלה, בתחומי המדע, הפילוסופיה וההגות המדינית. קבוצות מסוימות הדבקות במורשת מצליחות להתגבר על, או נכון יותר לחיות לצד, אתגרים אלה, באמצעות הרמת חומות גבוהות שמאחוריהן מתעלמים מהסובב. קבוצות אחרות רואות במורשת לכל היותר קישוט חביב לכלי הבית, שאין ביכולתו לתרום דבר משמעותי לבירור שאלות יסוד של המצב האנושי והישראלי.

בדור האחרון גוברות הקולות בארץ ומחוצה לה, אפילו בקרב שאינם יהודים, המבקשים לשמוע את שיש למורשת הרעיונית הישראלית הזו לומר, אך עד היום זכו אך במעט ממבוקשם. עד כה לא היה בנמצא מוסד שייקח על עצמו משימה זו, את הפיתוח וההפצה של הרעיונות היהודיים, מהמקרא דרך חז”ל ועד הדורות האחרונים, וכן את חקר ההדרכים שבהן השפיעו רעיונות אלה על תולדות ההגות בכלל ועל זו המערבית בפרט. רק באופן כזה ניתן יהיה לבחון את היכולת של רעיונות מורשת ישראל לספק תשובות על השאלות הגדולות העולות בדיון המדעי והציבורי. מכון הרצל מבקש להיות מוסד זה.

עם תחילת פעילותו למען עם ישראל, קרא בנימין זאב הרצל ל”שיבה אל היהדות” שתהיה לא רק שיבת היהודים לארצם ולעצמאות מדינית, אלא גם שיבה רעיונית וערכית – שיבה לאורח חיים ומחשבה יהודי, שבו תרומת היהודים לאנושות לא תבוא תוך כדי התבוללות רעיונית ומעשית, אלא מתוך רוח של עצמאות, מדינית ותרבותית גם יחד. המרכיב החומרי בחזונו של הרצל מומש ואף משגשג, אך הצד הרעיוני עדיין רחוק מאוד ממימוש.

מכון הרצל שם לו מטרה לפתח ולטפח רעיונות יהודיים בתחומי הפילוסופיה והתיאולוגיה, המחשבה המדינית, השפעת הרעיונות היהודיים על ההגות המערבית, התולדות והרעיונות של הציונות. יחד אנו מקווים לבנות מרכז מחקרי וחינוכי שיקדם את הגישה היהודית לשאלות הגדולות, ולהעניק להוגים ואקדמאים, לרבנים ולפעילי ציבור, לסטודנטים ולקהל הרחב, את הכלים הדרושים להביא את התכנים היהודיים להתמודדות בשוק הרעיונות. נהיה בית מועד לכל המבקשים לשמוע ולהשמיע את הקול היהודי בסוגיות החשובות.

מכון הרצל מבקש לתרום לצמיחה ולשגשוג עם ישראל, מדינת ישראל ומשפחת האומות, באמצעות מפגש מחודש ומפרה עם רעיונות היסוד היהודיים.

מכון הרצל בירושלים הנו מוסד למחקר, הוראה והכשרה, המוקדש לבירור רעיוני, לפיתוח תכנים ולטיפוח משאבים, בתחומים הבאים:

  • מחשבה מדינית של עם ישראל
  • פילוסופיה ותיאולוגיה יהודית
  • תולדות הרעיונות היהודיים בעולם הנוצרי והאסלאמי
  • תולדות הציונות, מדינת ישראל והמרחב האזורי
  • טבע האדם ופסיכולוגיה פילוסופית
  • פילוסופיה של המדע
  • מפגשים בין-תרבותיים ובין דתיים, ופיתוח שיתופי פעולה
  • האנטישמיות החדשה
  • השכלה גבוהה ופיתוח תוכניות אקדמיות
  • תוכניות הוראה וחינוך יהודי

מכון הרצל ישמש מוקד לשיתוף פעולה, מחקר ולימוד, עבור חוקרים ותלמידים מישראל ומחוצה לה, המבקשים להאיר את האתגרים של תקופתנו, באמצעות התבוננות מקיפה וקפדנית יותר במקורות ובהגות היהודית.

מכון הרצל פותח שעריו בפני חוקרים ותלמידים לא-יהודיים, המעוניינים לבחון את הרעיונות היהודיים, כתרומה לבחינת סוגיות יסוד של אומותיהם ומסורותיהם.

מכון הרצל יקיים מגוון פעילויות, כולל אירועים ציבוריים, פרסומים ונוכחות במסגרות “מדיה חדשה” במטרה להביא את פירות פעילותו בפני צבורים רחבים ככל הניתן, בישראל ובעולם.

מכון הרצל יקדם שיתופי פעולה עם מכוני מחקר, מוסדות אקדמיים ומוסדות לימוד מסורתיים, בישראל ובעולם, במטרה לייצר שיתופי פעולה רחבים שיאפשרו לתת תפוצה רחבה ומגוונת לרעיונות ונושאים משותפים.

מכון הרצל שואף להוקיר זכרו של בנימין זאב הרצל, מדינאי, הוגה ומנהיג אומתו, אשר חזונו ופועלו היוו ראשית לתחיית ישראל בארצו ובמדינתו.

מכון הרצל ממוקם בשכונת המושבה הגרמנית בירושלים, במרחב הליבה המחקרית והאקדמית של ישראל, ובסמוך למוסדות כגון מכון ירושלים לענייני מדינה וציבור, מכון הרטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מרכז בגין, מכון ואן ליר ועוד.

אתר מכון הרצל בירושלים